Zdravotní obuv Silvia

Kód: 147/KUZ 147/KUZ3 147/KUZ5 147/KUZ7 147/KUZ9 147/KUZ11 147/KUZ13 147/KUZ15 147/KUZ17 147/KUZ19 147/KUZ21 147/KUZ23 147/KUZ25 147/KUZ27 147/KUZ2 147/KUZ4 147/KUZ6 147/KUZ8 147/KUZ10 147/KUZ12 147/KUZ14 147/KUZ16 147/KUZ18 147/KUZ20 147/KUZ22 147/KUZ24 147/KUZ26 147/KUZ28 147/BRO 147/BRO15 147/BRO29 147/BRO43 147/BRO57 147/BRO71 147/BRO85 147/BRO99 147/BRO113 147/BRO127 147/BRO141 147/BRO155 147/BRO169 147/BRO183 147/BRO2 147/BRO16 147/BRO30 147/BRO44 147/BRO58 147/BRO72 147/BRO86 147/BRO100 147/BRO114 147/BRO128 147/BRO142 147/BRO156 147/BRO170 147/BRO184 147/BRO3 147/BRO17 147/BRO31 147/BRO45 147/BRO59 147/BRO73 147/BRO87 147/BRO101 147/BRO115 147/BRO129 147/BRO143 147/BRO157 147/BRO171 147/BRO185 147/BRO4 147/BRO18 147/BRO32 147/BRO46 147/BRO60 147/BRO74 147/BRO88 147/BRO102 147/BRO116 147/BRO130 147/BRO144 147/BRO158 147/BRO172 147/BRO186 147/BRO5 147/BRO19 147/BRO33 147/BRO47 147/BRO61 147/BRO75 147/BRO89 147/BRO103 147/BRO117 147/BRO131 147/BRO145 147/BRO159 147/BRO173 147/BRO187 147/BRO6 147/BRO20 147/BRO34 147/BRO48 147/BRO62 147/BRO76 147/BRO90 147/BRO104 147/BRO118 147/BRO132 147/BRO146 147/BRO160 147/BRO174 147/BRO188 147/BRO7 147/BRO21 147/BRO35 147/BRO49 147/BRO63 147/BRO77 147/BRO91 147/BRO105 147/BRO119 147/BRO133 147/BRO147 147/BRO161 147/BRO175 147/BRO189 147/BRO8 147/BRO22 147/BRO36 147/BRO50 147/BRO64 147/BRO78 147/BRO92 147/BRO106 147/BRO120 147/BRO134 147/BRO148 147/BRO162 147/BRO176 147/BRO190 147/BRO9 147/BRO23 147/BRO37 147/BRO51 147/BRO65 147/BRO79 147/BRO93 147/BRO107 147/BRO121 147/BRO135 147/BRO149 147/BRO163 147/BRO177 147/BRO191 147/BRO10 147/BRO24 147/BRO38 147/BRO52 147/BRO66 147/BRO80 147/BRO94 147/BRO108 147/BRO122 147/BRO136 147/BRO150 147/BRO164 147/BRO178 147/BRO192 147/BRO11 147/BRO25 147/BRO39 147/BRO53 147/BRO67 147/BRO81 147/BRO95 147/BRO109 147/BRO123 147/BRO137 147/BRO151 147/BRO165 147/BRO179 147/BRO193 147/BRO12 147/BRO26 147/BRO40 147/BRO54 147/BRO68 147/BRO82 147/BRO96 147/BRO110 147/BRO124 147/BRO138 147/BRO152 147/BRO166 147/BRO180 147/BRO194 147/BRO13 147/BRO27 147/BRO41 147/BRO55 147/BRO69 147/BRO83 147/BRO97 147/BRO111 147/BRO125 147/BRO139 147/BRO153 147/BRO167 147/BRO181 147/BRO195 147/BRO14 147/BRO28 147/BRO42 147/BRO56 147/BRO70 147/BRO84 147/BRO98 147/BRO112 147/BRO126 147/BRO140 147/BRO154 147/BRO168 147/BRO182 147/BRO196 Zvolte variantu
689 Kč
2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny Zvolte variantu
Barva
Velikost obuvi
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Obuv Silvia je dostupná v dámských i pánských velikostech.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zdravotní obuv SILVIA

Obuv vyrobená z kvalitní přírodní usně.
Certifikovaná, ortopedicky tvarovaná korková stélka je 
potažena přírodní usní.

Dostupná ve velikostech 35 - 48.

Na dotaz možnost antibakteriální úpravy.

Doplňkové parametry

Kategorie: Zdravotní obuv
Záruka: 1 rok