Zdravotní obuv Paris

Kód: 129/KUZ 129/KUZ3 129/KUZ5 129/KUZ7 129/KUZ9 129/KUZ11 129/KUZ13 129/KUZ15 129/KUZ17 129/KUZ19 129/KUZ21 129/KUZ23 129/KUZ25 129/KUZ27 129/KUZ29 129/KUZ31 129/KUZ33 129/KUZ35 129/KUZ2 129/KUZ4 129/KUZ6 129/KUZ8 129/KUZ10 129/KUZ12 129/KUZ14 129/KUZ16 129/KUZ18 129/KUZ20 129/KUZ22 129/KUZ24 129/KUZ26 129/KUZ28 129/KUZ30 129/KUZ32 129/KUZ34 129/KUZ36 129/BRO 129/BRO15 129/BRO29 129/BRO43 129/BRO57 129/BRO71 129/BRO85 129/BRO99 129/BRO113 129/BRO127 129/BRO141 129/BRO155 129/BRO169 129/BRO183 129/BRO197 129/BRO211 129/BRO225 129/BRO239 129/BRO2 129/BRO16 129/BRO30 129/BRO44 129/BRO58 129/BRO72 129/BRO86 129/BRO100 129/BRO114 129/BRO128 129/BRO142 129/BRO156 129/BRO170 129/BRO184 129/BRO198 129/BRO212 129/BRO226 129/BRO240 129/BRO3 129/BRO17 129/BRO31 129/BRO45 129/BRO59 129/BRO73 129/BRO87 129/BRO101 129/BRO115 129/BRO129 129/BRO143 129/BRO157 129/BRO171 129/BRO185 129/BRO199 129/BRO213 129/BRO227 129/BRO241 129/BRO4 129/BRO18 129/BRO32 129/BRO46 129/BRO60 129/BRO74 129/BRO88 129/BRO102 129/BRO116 129/BRO130 129/BRO144 129/BRO158 129/BRO172 129/BRO186 129/BRO200 129/BRO214 129/BRO228 129/BRO242 129/BRO5 129/BRO19 129/BRO33 129/BRO47 129/BRO61 129/BRO75 129/BRO89 129/BRO103 129/BRO117 129/BRO131 129/BRO145 129/BRO159 129/BRO173 129/BRO187 129/BRO201 129/BRO215 129/BRO229 129/BRO243 129/BRO6 129/BRO20 129/BRO34 129/BRO48 129/BRO62 129/BRO76 129/BRO90 129/BRO104 129/BRO118 129/BRO132 129/BRO146 129/BRO160 129/BRO174 129/BRO188 129/BRO202 129/BRO216 129/BRO230 129/BRO244 129/BRO7 129/BRO21 129/BRO35 129/BRO49 129/BRO63 129/BRO77 129/BRO91 129/BRO105 129/BRO119 129/BRO133 129/BRO147 129/BRO161 129/BRO175 129/BRO189 129/BRO203 129/BRO217 129/BRO231 129/BRO245 129/BRO8 129/BRO22 129/BRO36 129/BRO50 129/BRO64 129/BRO78 129/BRO92 129/BRO106 129/BRO120 129/BRO134 129/BRO148 129/BRO162 129/BRO176 129/BRO190 129/BRO204 129/BRO218 129/BRO232 129/BRO246 129/BRO9 129/BRO23 129/BRO37 129/BRO51 129/BRO65 129/BRO79 129/BRO93 129/BRO107 129/BRO121 129/BRO135 129/BRO149 129/BRO163 129/BRO177 129/BRO191 129/BRO205 129/BRO219 129/BRO233 129/BRO247 129/BRO10 129/BRO24 129/BRO38 129/BRO52 129/BRO66 129/BRO80 129/BRO94 129/BRO108 129/BRO122 129/BRO136 129/BRO150 129/BRO164 129/BRO178 129/BRO192 129/BRO206 129/BRO220 129/BRO234 129/BRO248 129/BRO11 129/BRO25 129/BRO39 129/BRO53 129/BRO67 129/BRO81 129/BRO95 129/BRO109 129/BRO123 129/BRO137 129/BRO151 129/BRO165 129/BRO179 129/BRO193 129/BRO207 129/BRO221 129/BRO235 129/BRO249 129/BRO12 129/BRO26 129/BRO40 129/BRO54 129/BRO68 129/BRO82 129/BRO96 129/BRO110 129/BRO124 129/BRO138 129/BRO152 129/BRO166 129/BRO180 129/BRO194 129/BRO208 129/BRO222 129/BRO236 129/BRO250 129/BRO13 129/BRO27 129/BRO41 129/BRO55 129/BRO69 129/BRO83 129/BRO97 129/BRO111 129/BRO125 129/BRO139 129/BRO153 129/BRO167 129/BRO181 129/BRO195 129/BRO209 129/BRO223 129/BRO237 129/BRO251 129/BRO14 129/BRO28 129/BRO42 129/BRO56 129/BRO70 129/BRO84 129/BRO98 129/BRO112 129/BRO126 129/BRO140 129/BRO154 129/BRO168 129/BRO182 129/BRO196 129/BRO210 129/BRO224 129/BRO238 129/BRO252 Zvolte variantu
559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 559 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč 719 Kč od 559 Kč
2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny Zvolte variantu
Barva
Velikost obuvi
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Obuv Paris se vyrábí v dámském, pánském i dětském provedení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zdravotní obuv PARIS

Obuv vyrobená z kvalitní přírodní usně.
Certifikovaná, ortopedicky tvarovaná korková stélka je 
potažena přírodní usní.

Dětské velikosti 30 - 34
Dámské velikosti 35 - 40
Pánské velikosti 41 - 47

Na dotaz možnost antibakteriální úpravy.

Doplňkové parametry

Kategorie: Zdravotní obuv
Záruka: 1 rok