Zdravotní obuv Ikar

Kód: 126/KUZ 126/KUZ3 126/KUZ5 126/KUZ7 126/KUZ9 126/KUZ11 126/KUZ13 126/KUZ15 126/KUZ17 126/KUZ19 126/KUZ21 126/KUZ23 126/KUZ25 126/KUZ27 126/KUZ29 126/KUZ31 126/KUZ33 126/KUZ35 126/KUZ2 126/KUZ4 126/KUZ6 126/KUZ8 126/KUZ10 126/KUZ12 126/KUZ14 126/KUZ16 126/KUZ18 126/KUZ20 126/KUZ22 126/KUZ24 126/KUZ26 126/KUZ28 126/KUZ30 126/KUZ32 126/KUZ34 126/KUZ36 126/BRO 126/BRO15 126/BRO29 126/BRO43 126/BRO57 126/BRO71 126/BRO85 126/BRO99 126/BRO113 126/BRO127 126/BRO141 126/BRO155 126/BRO169 126/BRO183 126/BRO197 126/BRO211 126/BRO225 126/BRO239 126/BRO2 126/BRO16 126/BRO30 126/BRO44 126/BRO58 126/BRO72 126/BRO86 126/BRO100 126/BRO114 126/BRO128 126/BRO142 126/BRO156 126/BRO170 126/BRO184 126/BRO198 126/BRO212 126/BRO226 126/BRO240 126/BRO3 126/BRO17 126/BRO31 126/BRO45 126/BRO59 126/BRO73 126/BRO87 126/BRO101 126/BRO115 126/BRO129 126/BRO143 126/BRO157 126/BRO171 126/BRO185 126/BRO199 126/BRO213 126/BRO227 126/BRO241 126/BRO4 126/BRO18 126/BRO32 126/BRO46 126/BRO60 126/BRO74 126/BRO88 126/BRO102 126/BRO116 126/BRO130 126/BRO144 126/BRO158 126/BRO172 126/BRO186 126/BRO200 126/BRO214 126/BRO228 126/BRO242 126/BRO5 126/BRO19 126/BRO33 126/BRO47 126/BRO61 126/BRO75 126/BRO89 126/BRO103 126/BRO117 126/BRO131 126/BRO145 126/BRO159 126/BRO173 126/BRO187 126/BRO201 126/BRO215 126/BRO229 126/BRO243 126/BRO6 126/BRO20 126/BRO34 126/BRO48 126/BRO62 126/BRO76 126/BRO90 126/BRO104 126/BRO118 126/BRO132 126/BRO146 126/BRO160 126/BRO174 126/BRO188 126/BRO202 126/BRO216 126/BRO230 126/BRO244 126/BRO7 126/BRO21 126/BRO35 126/BRO49 126/BRO63 126/BRO77 126/BRO91 126/BRO105 126/BRO119 126/BRO133 126/BRO147 126/BRO161 126/BRO175 126/BRO189 126/BRO203 126/BRO217 126/BRO231 126/BRO245 126/BRO8 126/BRO22 126/BRO36 126/BRO50 126/BRO64 126/BRO78 126/BRO92 126/BRO106 126/BRO120 126/BRO134 126/BRO148 126/BRO162 126/BRO176 126/BRO190 126/BRO204 126/BRO218 126/BRO232 126/BRO246 126/BRO9 126/BRO23 126/BRO37 126/BRO51 126/BRO65 126/BRO79 126/BRO93 126/BRO107 126/BRO121 126/BRO135 126/BRO149 126/BRO163 126/BRO177 126/BRO191 126/BRO205 126/BRO219 126/BRO233 126/BRO247 126/BRO10 126/BRO24 126/BRO38 126/BRO52 126/BRO66 126/BRO80 126/BRO94 126/BRO108 126/BRO122 126/BRO136 126/BRO150 126/BRO164 126/BRO178 126/BRO192 126/BRO206 126/BRO220 126/BRO234 126/BRO248 126/BRO11 126/BRO25 126/BRO39 126/BRO53 126/BRO67 126/BRO81 126/BRO95 126/BRO109 126/BRO123 126/BRO137 126/BRO151 126/BRO165 126/BRO179 126/BRO193 126/BRO207 126/BRO221 126/BRO235 126/BRO249 126/BRO12 126/BRO26 126/BRO40 126/BRO54 126/BRO68 126/BRO82 126/BRO96 126/BRO110 126/BRO124 126/BRO138 126/BRO152 126/BRO166 126/BRO180 126/BRO194 126/BRO208 126/BRO222 126/BRO236 126/BRO250 126/BRO13 126/BRO27 126/BRO41 126/BRO55 126/BRO69 126/BRO83 126/BRO97 126/BRO111 126/BRO125 126/BRO139 126/BRO153 126/BRO167 126/BRO181 126/BRO195 126/BRO209 126/BRO223 126/BRO237 126/BRO251 126/BRO14 126/BRO28 126/BRO42 126/BRO56 126/BRO70 126/BRO84 126/BRO98 126/BRO112 126/BRO126 126/BRO140 126/BRO154 126/BRO168 126/BRO182 126/BRO196 126/BRO210 126/BRO224 126/BRO238 126/BRO252 Zvolte variantu
Neohodnoceno
549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč od 549 Kč
2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny Zvolte variantu
Barva
Velikost obuvi
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Tato zdravotní obuv se dodává v dámském, pánském i dětském provedení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zdravotní obuv IKAR

Obuv vyrobená z kvalitní přírodní usně.
Certifikovaná, ortopedicky tvarovaná korková stélka je 
potažena přírodní usní.

Dětské velikosti 30 - 34
Dámské velikosti 35 - 40
Pánské velikosti 41 - 47

Na dotaz možnost antibakteriální úpravy.

Doplňkové parametry

Kategorie: Zdravotní obuv
Záruka: 1 rok