Zdravotní obuv Fenix

Kód: 123/KUZ 123/KUZ3 123/KUZ5 123/KUZ7 123/KUZ9 123/KUZ11 123/KUZ13 123/KUZ15 123/KUZ17 123/KUZ19 123/KUZ21 123/KUZ23 123/KUZ25 123/KUZ27 123/KUZ29 123/KUZ31 123/KUZ33 123/KUZ35 123/KUZ2 123/KUZ4 123/KUZ6 123/KUZ8 123/KUZ10 123/KUZ12 123/KUZ14 123/KUZ16 123/KUZ18 123/KUZ20 123/KUZ22 123/KUZ24 123/KUZ26 123/KUZ28 123/KUZ30 123/KUZ32 123/KUZ34 123/KUZ36 123/BRO 123/BRO15 123/BRO29 123/BRO43 123/BRO57 123/BRO71 123/BRO85 123/BRO99 123/BRO113 123/BRO127 123/BRO141 123/BRO155 123/BRO169 123/BRO183 123/BRO197 123/BRO211 123/BRO225 123/BRO239 123/BRO2 123/BRO16 123/BRO30 123/BRO44 123/BRO58 123/BRO72 123/BRO86 123/BRO100 123/BRO114 123/BRO128 123/BRO142 123/BRO156 123/BRO170 123/BRO184 123/BRO198 123/BRO212 123/BRO226 123/BRO240 123/BRO3 123/BRO17 123/BRO31 123/BRO45 123/BRO59 123/BRO73 123/BRO87 123/BRO101 123/BRO115 123/BRO129 123/BRO143 123/BRO157 123/BRO171 123/BRO185 123/BRO199 123/BRO213 123/BRO227 123/BRO241 123/BRO4 123/BRO18 123/BRO32 123/BRO46 123/BRO60 123/BRO74 123/BRO88 123/BRO102 123/BRO116 123/BRO130 123/BRO144 123/BRO158 123/BRO172 123/BRO186 123/BRO200 123/BRO214 123/BRO228 123/BRO242 123/BRO5 123/BRO19 123/BRO33 123/BRO47 123/BRO61 123/BRO75 123/BRO89 123/BRO103 123/BRO117 123/BRO131 123/BRO145 123/BRO159 123/BRO173 123/BRO187 123/BRO201 123/BRO215 123/BRO229 123/BRO243 123/BRO6 123/BRO20 123/BRO34 123/BRO48 123/BRO62 123/BRO76 123/BRO90 123/BRO104 123/BRO118 123/BRO132 123/BRO146 123/BRO160 123/BRO174 123/BRO188 123/BRO202 123/BRO216 123/BRO230 123/BRO244 123/BRO7 123/BRO21 123/BRO35 123/BRO49 123/BRO63 123/BRO77 123/BRO91 123/BRO105 123/BRO119 123/BRO133 123/BRO147 123/BRO161 123/BRO175 123/BRO189 123/BRO203 123/BRO217 123/BRO231 123/BRO245 123/BRO8 123/BRO22 123/BRO36 123/BRO50 123/BRO64 123/BRO78 123/BRO92 123/BRO106 123/BRO120 123/BRO134 123/BRO148 123/BRO162 123/BRO176 123/BRO190 123/BRO204 123/BRO218 123/BRO232 123/BRO246 123/BRO9 123/BRO23 123/BRO37 123/BRO51 123/BRO65 123/BRO79 123/BRO93 123/BRO107 123/BRO121 123/BRO135 123/BRO149 123/BRO163 123/BRO177 123/BRO191 123/BRO205 123/BRO219 123/BRO233 123/BRO247 123/BRO10 123/BRO24 123/BRO38 123/BRO52 123/BRO66 123/BRO80 123/BRO94 123/BRO108 123/BRO122 123/BRO136 123/BRO150 123/BRO164 123/BRO178 123/BRO192 123/BRO206 123/BRO220 123/BRO234 123/BRO248 123/BRO11 123/BRO25 123/BRO39 123/BRO53 123/BRO67 123/BRO81 123/BRO95 123/BRO109 123/BRO123 123/BRO137 123/BRO151 123/BRO165 123/BRO179 123/BRO193 123/BRO207 123/BRO221 123/BRO235 123/BRO249 123/BRO12 123/BRO26 123/BRO40 123/BRO54 123/BRO68 123/BRO82 123/BRO96 123/BRO110 123/BRO124 123/BRO138 123/BRO152 123/BRO166 123/BRO180 123/BRO194 123/BRO208 123/BRO222 123/BRO236 123/BRO250 123/BRO13 123/BRO27 123/BRO41 123/BRO55 123/BRO69 123/BRO83 123/BRO97 123/BRO111 123/BRO125 123/BRO139 123/BRO153 123/BRO167 123/BRO181 123/BRO195 123/BRO209 123/BRO223 123/BRO237 123/BRO251 123/BRO14 123/BRO28 123/BRO42 123/BRO56 123/BRO70 123/BRO84 123/BRO98 123/BRO112 123/BRO126 123/BRO140 123/BRO154 123/BRO168 123/BRO182 123/BRO196 123/BRO210 123/BRO224 123/BRO238 123/BRO252 Zvolte variantu
549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč 709 Kč od 549 Kč
2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny 2 týdny Zvolte variantu
Barva
Velikost obuvi
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Obuv se dodává v dámském, pánském i dětském provedení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zdravotní obuv FENIX

Obuv vyrobená z kvalitní přírodní usně.
Certifikovaná, ortopedicky tvarovaná korková stélka je 
potažena přírodní usní.

Dětské velikosti 30 - 34
Dámské velikosti 35 - 40
Pánské velikosti 41 - 47

Na dotaz možnost antibakteriální úpravy.

Doplňkové parametry

Kategorie: Zdravotní obuv
Záruka: 1 rok